Samenvatting van de klant interviews

Wat waren de klantbehoeften vóór samenwerking met FINE Advies

Klanten die op zoek waren naar een (nieuwe) accountant wisten soms niet goed waar ze naar op zoek waren. Ze waren zich weliswaar bewust van het probleem, maar hadden niet genoeg inzicht over hun bedrijf of de cijfertjes en wisten niet altijd goed of iemand anders dit kon oplossen.

Ze hadden iemand nodig die onafhankelijk naar de resultaten van hun bedrijf kon kijken en de administratie op orde kon brengen. Anderen waren op zoek naar een accountant en adviseur die ze meer overzicht, bewustwording en advies kon geven over meer dan alleen de boekhouding. Iemand die ze zowel zakelijk als persoonlijk kon begeleiden en die kon helpen om meer richting te geven aan de algehele bedrijfsvoering. Een adviseur die kennis van zaken heeft, maar die ook aan durft te geven waar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen.

Waar FINE Advies mee helpt

FINE Advies heeft voor deze klanten in behoeften voorzien door het op orde brengen van de administratie en het creëren van bewustwording en inzicht geven in de huidige situatie in combinatie met de mogelijkheden van hun bedrijf. Persoonlijk contact, duidelijke heldere communicatie en regelmatige sparringmomenten hebben ervoor gezorgd dat de ondernemingen in de juiste richting gestuurd werden. Ook de periodieke updates die klanten ontvingen zorgden voor inzicht in de verbeterpunten en verbetering van de resultaten van hun bedrijf. 

Doordat FINE Advies zich goed kan verplaatsen in de klanten, vindt er heldere en duidelijke communicatie met de klant plaats, waardoor deze ook snel duidelijke antwoorden op vragen kan krijgen. Volgens deze klanten zijn ze door FINE Advies het meest geholpen met het op orde krijgen van de administratie met succesfactoren, hun eigen ontwikkeling op zowel zakelijk- als persoonlijk vlak, het gezond en winstgevend maken van hun bedrijf en het begeleiden van de klant bij de bedrijfsvoering.

Unieke kwaliteiten

De klanten gaven een lange lijst van wat volgens hen unieke kwaliteiten en vaardigheden van FINE Advies zijn. Een aantal belangrijke kwaliteiten waren het persoonlijke contact tussen FINE Advies/Erik en de klant. Hierbij werden de informele sfeer, het prettige contact, hartelijk omgaan met klanten en het geven van eerlijk advies erg gewaardeerd. Vooral snel duidelijke antwoorden op vragen krijgen was hierbij van belang. Ook de sparringmomenten met klanten waarbij veel creatieve inzichten en out-of-the-box denken zorgden voor passende oplossingen bij het verbeteren van resultaten, werd door klanten genoemd als unieke kwaliteit. 

Het goed kunnen adviseren is natuurlijk een kernkwaliteit van een adviesbureau, maar juist het goed kunnen luisteren naar klanten en de vaardigheid het advies hierop aan te passen is iets wat door klanten sterk gewaardeerd wordt. In de onderlinge communicatie zorgden het uitleggen van ‘droge stof’ in Jip-en-Janneke taal en de klant hierbij als uitgangspunt nemen ervoor dat de serious-business van accountancy op een prettige manier begrijpelijk werd gemaakt.

Concurrentie

De meeste klanten kenden gemiddeld één tot twee andere grote accountantskantoren, die de administratie voor ondernemers verzorgen. De klanten noemden als grote verschil tussen de concurrentie en FINE Advies, met name de adviserende en begeleidende rol. Maar ook regelmatig de kleinschaligheid van FINE Advies, dit zorgt volgens de respondenten voor korte lijntjes met de klanten en het snel kunnen geven van duidelijke antwoorden op vragen.

Hiernaast gaven klanten aan dat andere accountants simpelweg niet kunnen leveren wat FINE Advies levert. Hierbij speelde de persoonlijke begeleiding, het nemen van de klant als uitgangspunt, de uitleg bij de ‘kunst’ voor het interpreteren van cijfers, het juist voorspellen van de gevolgen en consequenties op termijn, creatieve inbreng, personal touch en heldere communicatie, een belangrijke rol.

Conclusie

Klanten zien FINE Advies als erg betrouwbaar, waarmee ze in alle openheid over alles kunnen praten, waar ze adviezen krijgen gericht op verbetering van resultaten en verlaging van financiële risico's en waarbij de kennis van de branches goed aansluit om hun doelen inzichtelijk en haalbaar te maken.