Privacy beleid

Privacy beleid

Dit is de privacyverklaring van Adviesbureau en Administratiekantoor FINE, verder te noemen FINE. In deze verklaring geeft FINE aan hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan. Gegevens van klanten en anderen die gebruik maken van onze dienstverlening en de website van FINE. FINE gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Waarop is het privacy beleid van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die FINE ontvangt om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren, zulks in de breedste zin van het woord.

Door gebruik te maken van onze dienstverlening, het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan FINE uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Op onze website kunnen links naar andere websites voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd het privacy statement van de andere websites te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor uw gegevens is Adviesbureau en Administratiekantoor FINE, gevestigd aan de Albert Cuyplaan 27 te Veendam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70460434.

FINE zorgt voor uw gegevensbescherming door erop toe te zien dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Klanten:

- Naam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Woonadres

- KvK nummer

- IBAN nummer

- RSIN

- BTW nummer

- BTW indentificatie nummer

- Loonheffing nummer

- Gebruikersnaam en wachtwoord belastingdienst

- Machtigingscode digid

- E-Mail adres

- E-Mail correspondentie

- Woonadres

Verzameldoelen:

De dienstverlening van FINE kan niet zonder bovenstaande gegevens plaatsvinden.

Ook door de website van Adviesbureau en Administratiekantoor FINE worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting en de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan FINE de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Voor een goede service is het noodzakelijk dat FINE bovenstaande gegevens verzamelt. De verstrekking van uw persoons- en bedrijfsgegevens aan FINE is een noodzakelijke voorwaarde om samenwerking met FINE aan te kunnen gaan. Zonder verstrekking van uw gegevens is het niet mogelijk een samenwerking met FINE aan te gaan.

Cookies

Op onze website maakt gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. FINE maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

FINE maakt gebruik van Google Business en Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaat pagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacy beleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacy beleid van Google Business en Analytics. FINE heeft Google Business en Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan FINE te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. FINE heeft hier geen enkele invloed op. FINE heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

Uw administratieve gegevens worden 7 jaren bewaard, waarbij aangemerkt wordt dat de door u aangeleverde stukken minimaal 1 keer per jaar aan u worden teruggegeven. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Welke instanties hebben (gedeeltelijk) toegang tot uw gegevens?

Het is mogelijk dat FINE bij het uitvoeren van haar diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derden als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

• De belastingdienst

• Vensa salarisadministratie

• Inhuur van externe expertise (deze organisaties variëren)

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot bedrijfs- en persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens anoniem gemaakt en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging?

FINE gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals recente firewalls, recente virusscanners, telefoons beveiligd met wachtwoorden, beveiligde draadloos netwerk, privacy protocol, back-up systemen.

Vragen en verzoeken tot inzage, wijziging en verwijdering

 U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, verbeteren doen we graag. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via:

E-mail      :              info@fineadvies.nl

Telefoon   :              0622402571        Erik Bakker

Telefoon   :              0620404041        Ineke Bouma